Lech Mażewski


Lech Mażewski

Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874

34,90 zł

2333

Powiadom mnie

Lech Mażewski

Problem legalności stanu wojennego z 12-13 grudnia 1981 r. Studium z historii prawa polskiego

2590

Powiadom mnie

Lech Mażewski

Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych

28,90 zł

2132

Do koszyka

Lech Mażewski

Władza, własność i położenie Kościoła Z dziejów autorytaryzmu w Polsce w latach 1944/1945-1989/1990

44,80 zł

3669

Powiadom mnie

Lech Mażewski

Ustrojowopolityczny taran Polityka NSZZ "Solidarność" a przemiany ustrojowe w PRL w latach 1980-1982

58,90 zł

4343

Do koszyka

Lech Mażewski

Namiestnik Królestwa Polskiego 1815-1874 Model prawny a praktyka ustrojowopolityczna

3490

Powiadom mnie

Lech Mażewski

Królestwo Polskie w okresie Iwana Paskiewicz (1832 - 1856)

47,25 zł

3483

Powiadom mnie

Lech Mażewski

Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. Elementy analizy ustrojoznawczej i geopolitycznej

45,00 zł

3529

Do koszyka