Jan Tomasz Gross

Jan Tomasz Gross

Urodził się w 1947 roku w Warszawie. W roku 1965 rozpoczął naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Aresztowany za udział w wydarzeniach marcowych w 1968 roku, po zwolnieniu, wraz z rodzicami, wyjechał z Polski. Studia kontynuował w Stanach Zjednoczonych. W 1975 uzyskał doktorat na uniwersytecie Yale i tam w następnych latach wykładał. Pracował także na Emory University w Atlancie oraz na New York University. Obecnie jest profesorem uniwersytetu w Princeton. Był stypendystą fundacji Guggenheima, Rockefellera oraz Fullbrighta.

Współzakładał emigracyjny kwartalnik poświecony historii - "Aneks". Jego prace, pisane w języku polskim i angielskim, tłumaczone były na francuski, niemiecki, rosyjski, hebrajski, rumuński i ukraiński. Najważniejsze z nich to monografie: Polish Society Under German Occupation - Generalgouvernement, 1939-1944 (1979) i Revolution from Abroad: Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia (1988). Wraz z Ireną Grudzińską-Gross wydał zbiory dokumentów War Through Children's Eyes (1981) i W czterdziestym nas matko na Sibir zesłali... (1984). Ta ostatnia pozycja, pierwszy raz wydana w Londynie, zyskała sobie status kultowej i była kilkakrotnie wydawana w obiegu nielegalnym w Polsce, m.in. przez "Solidarność" w Warszawie oraz wydawnictwo Profil we Wrocławiu. Pierwszy raz oficjalnie opublikowano ją w kraju w 1990 roku.

W roku 2000 wydana została jego najgłośniejsza książka - Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, która wywołała najżywszą od lat, publicystyczną i naukową dyskusję o historii. Sąsiadów nominowano do nagrody literackiej Nike. Wcześniej po polsku ukazały się jeszcze: w roku 1998 Upiorna dekada, 1939-1948. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów oraz Studium zniewolenia. (Wybory październikowe, 22 X 1939) w roku 1999.

W 1996 roku Jan Tomasz Gross został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.

Zdjęcie autora: Marcin Jurczuk 

 


Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross ...

Złote żniwa

36,90 zł

2472

Powiadom mnie

Jan Tomasz Gross

Strach

39,90 zł

2673

Powiadom mnie

Irena Grudzińska-Gross, Jan Tomasz ...

„W czterdziestym ...”

49,00 zł

3283

Powiadom mnie

Jan Tomasz Gross

Strach

39,00 zł

2599

Powiadom mnie

Jan Tomasz Gross

Strach

32,00 zł

2144

Powiadom mnie

Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross ...

Złote żniwa

29,90 zł

1999

Powiadom mnie