Czesław Zgorzelski

Czesław Zgorzelski (1908-1996) - polski historyk literatury, edytor dzieł Mickiewicza.

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego (studiował w latach 1927-1932), potem pracownik tej uczelni. W latach 1945-1949 wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1950 profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”.