Barbara Skarga

Barbara Skarga

Barbara Skarga urodziła się 25 października 1919 roku w Warszawie. Siostra Hanny Skarżanki, wybitnej aktorki. Studia filozofii rozpoczęła na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, po roku 1940 kontynuowała je w konspiracji. Była łączniczką w Armii Krajowej. W 1944 roku została aresztowana przez Rosjan i wysłana do łagru. Do Polski wróciła w roku 1955. Filozof, profesor Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Redaktor naczelna pisma „Etyka”. Zajmuje się nowożytną filozofią francuską, filozofią człowieka i metafizyką. Wyróżnienia i odznaczenia: Order Orła Białego (1995), doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000), Medal Świętego Jerzego (2005).


Barbara Skarga

Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne

44,90 zł

2470

Powiadom mnie

Barbara Skarga

Tercet metafizyczny

29,90 zł

1999

Powiadom mnie

Barbara Skarga

Po wyzwoleniu… (1944–1956)

35,00 zł

2345

Powiadom mnie

Barbara Skarga, Katarzyna Janowska, ...

„Innego końca świata nie będzie”

32,00 zł

2144

Powiadom mnie

Barbara Skarga

Człowiek to nie jest piękne zwierzę

32,00 zł

2144

Powiadom mnie

Barbara Skarga

Narodziny pozytywizmu polskiego 1831-1864

49,00 zł

4185

Do koszyka

Barbara Skarga

Czas i trwanie

44,00 zł

4185

Do koszyka

Barbara Skarga

Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii Z warsztatu historyka filozofii

54,00 zł

5039

Do koszyka

Barbara Skarga

Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim

59,00 zł

5039

Do koszyka

Barbara Skarga

Granice historyczności

3800

Powiadom mnie

Barbara Skarga

Pisma rozproszone z lat 1989-2000

3800

Powiadom mnie

Barbara Skarga

Kłopoty intelektu Między Comte'em a Bergsonem

49,00 zł

4185

Do koszyka

Barbara Skarga

O filozofię bać się nie musimy Szkice z różnych lat

49,00 zł

4185

Do koszyka