Anna Wójcik-Karpacz

Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębiorstwa Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych

49,00 zł

4185

Do koszyka