Koszyk 0
Opis:
(…) We współ­cze­snym świe­cie grant, dota­cja, dar­mowe trans­fery z kasy publicz­nej czy wygrana na lote­rii stały się gwa­ran­tem szczę­ścia i spra­wie­dli­wo­ści, zaś bogac­two zdo­byte ciężką pracą to prze­ży­tek, nie­kiedy wręcz prze­kleń­stwo. Czy trudno się dzi­wić, że na skraju ban­kruc­twa zna­la­zła się nie tylko Gre­cja i Por­tu­ ... ga­lia, ale i takie potęgi gospo­dar­cze, jak Wielka Bry­ta­nia, Bel­gia, Wło­chy, a bez­ro­bo­cie–w, znaj­du­ją­cych się od 4 latach w zapa­ści gospo­dar­czej, Sta­nach Zjed­no­czo­nych—jest dwucyfrowe. Zamiast powró­cić do sta­rego, spraw­dzo­nego modelu: przed­się­bior­czo­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, oszczę­dza­nia i solid­nej pracy, któ­rego owo­cem było zawsze bogac­two naro­dów, przy­wódcy poli­tyczni i związ­kowi odgra­żają się, że kapi­ta­lizm ukrócą a boga­tym utrą nosa. Jaskra­wym przy­kła­dem takiej filo­zo­fii jest ogło­szony przez pre­zy­denta Sta­nów Zjed­no­czo­nych, pro­gram odbu­dowy gospo­darki, który ma pole­gać m.in. na nało­że­niu na naj­le­piej zara­bia­ją­cych Ame­ry­ka­nów, tych któ­rych dochód prze­kra­cza milion dola­rów rocz­nie, dotkli­wego podatku; mówi się nawet o prze­dziale mar­gi­nal­nym na wyso­ko­ści 80 procent. Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Thomas J. Stanley, William D. Danko
  • 2013
  • 3
  • 302
  • 205
  • 144
  • 97883-89812-797
  • 9788389812797
  • ZAJ46

Recenzje czytelników

Rewelacyjna książka.

Ocena:
Autor:
Data:
"Sekrety amerykańskich milionerów" mają tylko populistyczny tytuł, bo sama książka jest genialnym, precyzyjnym, cierpliwym studium amerykańskich milionerów z lat '90. Obala ona wiele mitów na temat bycia bogatym. Myślę, że większość ludzi tkwi w błędnym przekonaniu o tym jak dochodzi się i jak wygląda życie milionera.
Drogie fury i wielkie mieszkania?Jak się okazuje, większość ludzi posiadająca luksusy to żyjący ponad stan etatowcy, dyrektorzy etc ... Gdyby (mogę pomylić procent) 64% z nich zmarło dziś, to zastawili by rodziny z długami!
Okazuje się, że przeciętny milioner oszczędza więcej niż wydaje (to znaczy też, że nie zbiera aby wydać). Ma środki o wartości przynajmniej miliona, gdyby dziś zostawił ten świat.
Jeździ bardzo przeciętnym samochodem.
Mieszka w zwykłej dzielnicy..
Czytaj dalej >> << Zwiń
Czy ta recenzja była przydatna?

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena