Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku

Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku

 

Niniejsza publikacja tylko w niewielkim stopniu ukazuje bogactwo życia codziennego Żydów na ziemiach polskich i wzajemnych relacji, opierających się przede wszystkim na współpracy. Tematyka ta cieszy się wprawdzie zainteresowaniem badaczy, ale w polskiej historiografii brak jest publikacji odnoszącej się do zagadnień codzienności żydowskiej w wielokulturowej perspektywie. Tom ten nie pretenduje w prawdzie do wypełnienia tej luki, nie wyczerpuje bowiem różnorodnych kontekstów i szerokich możliwości badawczych podjętego problemu. Mamy jednak nadzieję, iż będzie stanowić inspirację do podejmowania tego typu tematów.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-619-8267-8

Liczba stron: 378

Format: 16.3x23.6

Cena katalogowa: 55,00 zł