Żyć w miłości Boga 3 Podręcznik Gimnazjum

Żyć w miłości Boga 3 Podręcznik Gimnazjum

18,00 zł

1686

 

Przewodnim celem kształcenia religijnego w klasie trzeciej jest ukazanie katechizowanym podstawowej zasady życia chrześcijańskiego, którą stanowi miłość. Szczególny akcent położony został na problematykę poszanowania godności drugiego człowieka i poczucia odpowiedzialności za godność własną chrześcijanina. Istotnym zagadnieniem podjętym w omawianym materiale edukacyjnym jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania i rozwiązywania kwestii religijnych.

Zakładane cele katechetyczne i struktura treści

Rozdział I – Świat, który powierzył mi Bóg
Ukazuje pozytywne i negatywne oddziaływania postępu cywilizacyjnego. Wskazuje na konieczność podejmowania moralnej oceny zjawisk związanych z postępem technicznym.

Rozdział II – Żyję, aby kochać
Zaproponowany materiał definiuje różne aspekty miłości w życiu człowieka

Rozdział III – Na drodze ucznia Jezusa Chrystusa
W szczegółowej analizie poszczególnych wezwań tej modlitwy uczeń poznaje bogactwo treści zawartych w Modlitwie Pańskiej.

Rozdział IV – Rok z Jezusem Chrystusem w Kościele
Przybliża historię i teologiczną wymowę poszczególnych świąt kościelnych i okresów liturgicznych
Poszczególne elementy struktur podręcznika pomagają uczniowi rozwijać umiejętności, które wykorzysta w całym procesie edukacyjnym.

Na szczególną uwagę zasługują pytania stawiane młodzieży w ramce Zastanów się. Warto zachęcać uczniów do analizowania tych pytań i wyciągania wniosków odnośnie codziennego życia.

Święty Wojciech
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-751-6563-0

Liczba stron: 156

Format: 200x260mm

Cena katalogowa: 18,00 zł