Usługi biznesowe oparte na wiedzy Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

Joanna Wyszkowska-Kuna

Usługi biznesowe oparte na wiedzy Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, rewolucja informatyczna i postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczyniły się do wzrostu wykorzystania w procesach produkcyjnych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS). W pracy po raz pierwszy podjęto próbę zbadania w sposób kompleksowy wpływu KIBS na konkurencyjność działów wykorzystujących te usługi oraz na konkurencyjność całej gospodarki. Uwzględniono dwa główne kanały podnoszenia konkurencyjności - wzrost produktywności oraz poziom innowacyjności. Ponadto przedmiotem badania uczyniono wpływ intensywności wykorzystania KIBS w gospodarce na konkurencyjność międzynarodową działów świadczących KIBS. Po raz pierwszy w tym obszarze badań odniesiono się do gospodarki Polski, a także porównano znaczenie KIBS i ich wpływ na konkurencyjność w wybranych krajach „starej” UE oraz w grupie krajów przyjętych do UE w 2004 roku, które przeszły podobną ścieżkę transformacji i integracji z UE.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-796-9797-7

Liczba stron: 294

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 48,90 zł