Słownik stereotypów i symboli ludowych Tom 2 Rośliny warzywa przyprawy rośliny przemysłowe

Jerzy Bartmiński

Słownik stereotypów i symboli ludowych Tom 2 Rośliny warzywa przyprawy rośliny przemysłowe

63,00 zł

4540

 

Tom Rośliny jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w roku 1976 […] i realizowanej z różnym natężeniem do dziś. Cały Słownik zaplanowano na 7 tomów, które będą dotyczyć kolejno (w porządku biblijnego stwarzania świata) następujących działów: I. Kosmos, II. Rośliny, III. Zwierzęta, IV. Człowiek, V. Społeczeństwo, VI. Religia, demonologia, VII. Czas, przestrzeń, miary, kolory.

Celem Słownika stereotypów i symboli ludowych jest syntetyczne przedstawienie tradycyjnego obrazu świata utrwalonego w ludowym języku, w folklorze, wierzeniach i obrzędach. Kultura ludowa jest integralną częścią polskiego dziedzictwa narodowego, niesie uniwersalne wartości humanistyczne i estetyczne, stanowiące o naszej wspólnotowej tożsamości. Z uwagi na przemiany współczesnego modelu życia i odchodzenie w przeszłość chłopskiej formacji kulturowej, dla zachowania ciągłości pokoleniowej ważne jest jej udokumentowanie i ocalenie od zapomnienia.

UMCS
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2019-01-15

ISBN: 978-83-227-9143-1

Liczba stron: 532

Cena katalogowa: 63,00 zł

Cena pakietu

107,90 zł

7234