Skromni ludzie - wielkie dokonania

Skromni ludzie - wielkie dokonania

35,00 zł

2925

 

Tak pomyślana publikacja ma prezentować wiedzę o dokonaniach rodaków zepchniętych niekiedy na margines historii, wszystkich zainteresowanych inspirować do dalszych badań i poszukiwań, ale też pomagać w dydaktyce akademickiej, dostarczając studentom konkretnych, udokumentowanych źródłowo informacji. Oczekuje tego od nas współczesne wychodźstwo, poszukujące własnej tożsamości, również to wywodzące się ze starej emigracji, z którą od lat współpracujemy, a także młodzi ludzie, obecnie opuszczający Polskę na krócej lub dłużej. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma coś nowego do powiedzenia o wkładzie Polaków we wspólne europejskie czy światowe dziedzictwo.
Autorami pierwszego tomu są w większości pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, ale są też wśród nich reprezentanci innych instytucji krajowych i zagranicznych. Jan Ławicki to absolwent IINiSB, który obecnie pracuje w wydawnictwie „Nasza Księgarnia”; Piotr Daszkiewicz jest związany z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu; Barbara Kłosowicz-Krzywicka jest od lat członkiem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Aspra
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-754-5708-7

Liczba stron: 148

Format: 14.5x20.5

Cena katalogowa: 35,00 zł

Cena pakietu

74,90 zł

5125

Cena pakietu

74,90 zł

5319

Cena pakietu

89,90 zł

6219

Cena pakietu

89,90 zł

6219

Cena pakietu

74,90 zł

5319

Cena pakietu

84,90 zł

5919