Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku

Andrzej Szymański

Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku

 

Charakterystyka źródeł i literatury wykorzystanej dla przedstawienia struktury wielkopolskiego rzemiosła i przemysłu miejskiego w drugiej połowie XVIII wieku
Struktura terenu i warunki naturalne
Lokalizacja i rozmieszczenie lasów, łąk i pastwisk jako rynków surowcowych dla rozwoju miejskiego rzemiosła i przemysłu
Zasoby surowcowe Wielkopolski w drugiej połowie XVIII wieku
Struktura i rozmieszczenie miejskiego rzemiosła i przemytu w wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku
Współczynnik lokalizacji rzemiosła i przemysłu w miastach Wielkopolski drugiej połowy XVIII wieku

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-929-4885-8

Liczba stron: 731

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 73,70 zł