Rachunkowość podatkowa Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Olchowicz Irena, Jamroży Maciej redakcja nauk

Rachunkowość podatkowa Analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

60,00 zł

4794

 

Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (zmienił się układ treści, rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie tych różnic na tle:
- zasad prawa bilansowego i prawa podatkowego,
- przychodów i kosztów według prawa bilansowego i prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem głębokich zmian prawnych od 1 stycznia 2018 r.,
- różnic trwałych i przejściowych pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzania zeznania CIT,
- obowiązków podatników w zakresie rozliczeń CIT oraz wykorzystania danych z ksiąg rachunkowych,
- ustalania odroczonego podatku dochodowego.

W książce uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5595-3

Liczba stron: 318

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 60,00 zł

Cena pakietu

94,90 zł

6888

Cena pakietu

99,90 zł

7188