Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia Unii Bankowej

Paweł Sitek

Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia Unii Bankowej

110,00 zł

7484

 

Głównym celem pracy jest zbadanie i określenie stopnia transformacji europejskiego systemu bankowego i finansowego. Prezentowana rozprawa ma charakter interdyscyplinarny i dąży do całościowego ujęcia najważniejszych obszarów i zagadnień odgrywających istotną rolę w nowej rzeczywistości europejskiej, ujawniającej się po wdrożeniu unii bankowej. Interdyscyplinarność jest skutkiem założeń teoretycznych pracy. Nowatorskie ujęcie transformacji europejskiego krajobrazu bankowego i finansowego wymusiło wyjście poza nauki prawne i częściowe odwołanie się do makroekonomii, stosunków międzynarodowych, statystyki i innych dziedzin. Zastosowane w pracy ujęcie interdyscyplinarne pozwala na połączenie teorii z praktyką oraz krajowego prawa bankowego z unijnym.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-889-5335-4

Liczba stron: 365

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 110,00 zł

Cena pakietu

144,90 zł

9578

Cena pakietu

149,90 zł

9878