Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka

Zbigniew Woźniak

Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka

 

Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera matryce koncepcyjno-analityczne umożliwiające osobom/instytucjom odpowiedzialnym za przygotowywanie profesjonalistów i programów socjalnych wybór wariantowych rozwiązań/zadań programowych adresowanych do grup ryzyka socjalnego. Zaproponowana formuła budowania programów polityki społecznej z uwagi na ich diagnostyczno-warsztatowy charakter wesprzeć ma kompetencje profesjonalne liderów zespołów przygotowujących programy społeczne zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych.

Difin
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-22

ISBN: 978-83-808-5740-7

Liczba stron: 340

Cena katalogowa: 68,00 zł