Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej Próba syntezy

Piotr Kozarzewski

Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej Próba syntezy

37,80 zł

2927

 

Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko rozumianej własności. Całościowe podejście do polityki właścicielskiej państwa w całym okresie transformacji w jego dwóch różnych wymiarach (zmian własnościowych i nadzoru nad sektorem własności państwowej) uważam za dobry i ambitny pomysł, dotąd niezrealizowany w literaturze krajowej i zagranicznej i wzbogacający naszą wiedzę. Jego realizacja wymagała oryginalnego ujęcia wykorzystującego bogaty dorobek Autora z jego badań nad transformacją postsocjalistyczną i jego doświadczeń praktycznych oraz kontaktów międzynarodowych. Samo to podejście stanowi już o wysokiej wartości omawianej pracy.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Błaszczyk

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-227-9204-9

Liczba stron: 348

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 37,80 zł

Cena pakietu

72,70 zł

5021

Cena pakietu

77,70 zł

5321