Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970 Współpraca- napięcia- konflikty

Robert Skobelski

Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970 Współpraca- napięcia- konflikty

49,00 zł

3975

 

Generalnym założeniem książki-obejmującej lata 1956-1970, na które przypadły rządy ekipy Władysława Gomułki- jest przedstawienie stosunku Polski do ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Węgier , Rumunii, Bułgarii a także krajów socjalistycznych spoza radzieckiej strefy wpływów-
Jugosławii, Chin i Albanii. Analiza poczynań politycznych PRL wobec wymienionych państw została przeprowadzona w pryzmacie międzynarodowych procesów i wydarzeń , związanych z przemianami Polskiego Października, konfliktami w światowym ruchu komunistycznym, działalnością Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, kryzysem czechosłowackim w 1968 r. oraz szeroko pojętą problematyką niemiecką. Praca oparta na bogatym i często unikatowym materiale źródłowym, wzbogacona o szeroką literaturę przedmiotu , roztacza panoramę lat 50. i 60. o wiele bogatszą i bardziej skomplikowaną , niż znana była dotychczas. Śmiało można nazwać ją - pionierską.

Poznańskie
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-717-7606-9

Liczba stron: 532

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 49,00 zł