Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administr

Waldemar Kitler

Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administr

56,00 zł

4234

 

Niniejsza monografia łączy w jeden logiczny układ efekty dotychczasowego dorobku autora w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, rozszerzając je znacznie o zagadnienia pojęcia i istoty systemu bezpieczeństwa narodowego, aspektów prawnych bezpieczeństwa, prawa obronnego i prawa wojskowego, koncepcji misji i struktury systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu kierowania na szczeblu centralnym (naczelnym i resortowym) i systemu obronnego państwa. W publikacji omówiono kilka kluczowych, operacyjnych systemów ochronnych, tj.: systemu ochrony państwa i porządku konstytucyjnego, systemu ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego, systemu ochrony ludności, systemu bezpieczeństwa publicznego i systemu bezpieczeństwa informacyjnego. Nową wartość stanowi również koncepcja doskonalenia organizacji bezpieczeństwa narodowego RP przez pryzmat strategicznych działań na rzecz zbudowania SBN RP i głównych obszarów ich koncentracji.

Adam Marszałek
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-11-22

ISBN: 978-83-801-9971-2

Liczba stron: 533

Format: 22.9x16.4

Cena katalogowa: 56,00 zł

Cena pakietu

95,90 zł

6434

Cena pakietu

95,90 zł

6628

Cena pakietu

110,90 zł

7528

Cena pakietu

95,90 zł

6628

Cena pakietu

105,90 zł

7228