Ochrona informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Stanisław Topolewski

Ochrona informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

(...) Ochrona wiadomości niejawnych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państw i ich obywateli posiada bogate tradycje sięgające początków myśli filozoficznej i społecznej. Odwołując się do tych tradycji Autor rozprawy w sposób należycie uzasadniony wskazuje, że formułowane w różnych epokach koncepcje "... zawierały elementy odrębne charakterystyczne tylko dla danego okresu, ale i uniwersalne", możliwe do twórczego wykorzystania w nowych, niezwykle złożonych i dynamicznych warunkach początków XXI wieku. W tej sytuacji podjęcie pogłębionych badań naukowych nad tematem i sformułowanie rekomendacji dotyczących spożytkowania ich wyników w działalności praktycznej podmiotów odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych jest ze wszech miar uzasadnione i potrzebne (...)
prof. dr hab. Ryszard Rosa

(...) Przyjęta struktura opracowania pozwoliła na przedstawienie i scharakteryzowanie teorii problemu oraz praktycznych rozwiązań dotyczących poruszanej problematyki. Opracowanie stanowi interesujący przyczynek do dalszych dociekań w kwestii tworzenia i kształtowania się systemu ochrony informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych RP, do poznania wartości koncepcji bezpieczeństwa informacji niejawnych, a także na ile są one uniwersalne (...)
dr hab. Wojciech Nyszk

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-10-31

ISBN: 978-83-644-1582-1

Liczba stron: 388

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 98,00 zł