Międzynarodowa wymiana usług

Anna Wróbel

Międzynarodowa wymiana usług

41,60 zł

3165

 

Monografia Międzynarodowa wymiana usług to pierwsza publikacja w polskiej literaturze przedstawiająca w sposób kompleksowy przesłanki, uwarunkowania oraz dotychczasowe efekty procesu liberalizacji międzynarodowego obrotu usługami. Autorka omawia miejsce sektora usług w gospodarce narodowej i wymianie międzynarodowej, rekonstruuje działania państw na rzecz liberalizacji rynku usług w skali globalnej, regionalnej oraz w bilateralnych umowach handlowych. Dużo uwagi poświęca analizie barier utrudniających międzynarodowy handel w tej dziedzinie. Prezentuje także argumenty za i przeciw protekcjonizmowi i liberalizacji.
Publikacja jest adresowana do studiujących stosunki międzynarodowe, ekonomię, finanse i bankowość. Powinna być też pomocna dla dziennikarzy i polityków oraz dla wszystkich zainteresowanych problemami współczesnej gospodarki światowej.

Scholar
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-738-3340-1

Liczba stron: 366

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 41,60 zł

Cena pakietu

76,50 zł

5259

Cena pakietu

81,50 zł

5559