Między wojna a modernizacją Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w XVII-XVIII wieku

Tadeusz Srogosz

Między wojna a modernizacją Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w XVII-XVIII wieku

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
CZEŚĆ PIERWSZA SPOTKANIA Z HISTORIOGRAFIĄ
Rozdział I
Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali
Rozdział II
W kręgu ukraińskich badaczy ruchów hajdamackich: Petro Mirczuk i Grigorij J. Hraban
Rozdział III
Modernizacja czy zapóźnienie cywilizacyjne szlacheckiej Rzeczypospolitej? Prawobrzeżna Ukraina w ujęciu Walentyna Otamanowskiego i Mykoly Krykuna
Rozdział IV
Dzieje dalekiej i płonącej Ukrainy w ujęciu Władysława Andrzeja Serczyka
CZEŚĆ DRUGA NIESPOKOJNA UKRAINA
Rozdział I
Józef Gabriel Stempkowski — „straszny Józef" czy lojalny regimentarz?
Rozdział II
Struktury państwa polsko-litewskiego w sytuacjach nadzwyczajnych. Rzeczpospolita wobec aneksji Krymu przez Rosję w 1783 roku
Rozdział III
Zagrożenie bezpieczeństwa na kresach poludniowo-wschodnich Rzeczypospolitej w końcu lat osiemdziesiątych XVIII wieku w świetle korespondencji wojewody kijowskiego Józefa Gabriela Stempkowskiego
CZĘŚĆ TRZECIA LOKALNA POLITYKA
Rozdział I
Kariera polityczna i wojskowa Józefa Gabriela Stempkowskiego do początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku
Rozdział II
Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim w latach 1783-1788
Rozdział III
Działalność polityczna wojewody kijowskiego Józefa Gabriela Stempkowskiego w 1790 roku — zmierzch przywództwa
CZĘŚĆ CZWARTA KU MODERNIZACJI
Rozdział I
Nowożytne lokalne organy administracyjno-samorządowe na prawobrzeżnej Ukrainie w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Rozdział II
Kontakty Rzeczypospolitej z gubernią noworosyjską (do 1783 roku)
Rozdział III
Organizowanie walki z epidemiami dżumy przez nowożytną administrację w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
Rozdział IV
Lekarze pochodzenia niemieckiego w służbie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku
Indeks nazwisk

Akademia Jana Długosza
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-745-5511-1

Liczba stron: 267

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 84,00 zł