Miasta kujawskie w średniowieczu Lokacje, ustrój i samorząd miejski

Adam Kosecki

Miasta kujawskie w średniowieczu Lokacje, ustrój i samorząd miejski

89,00 zł

6056

 

Książka Adama Koseckiego jest pierwszą próbą całościowego spojrzenia na proces lokacji miast, formowania się ich ustrojów i działalności samorządów miejskich w odniesieniu do terytorium całych Kujaw w średniowieczu. Od XIII do końca XV wieku podjęto na tym obszarze 28 inicjatyw lokacyjnych. Tylko 3 spośród nich zakończyły się definitywnym niepowodzeniem, w wyniku czego pod koniec XV wieku na terenie Kujaw funkcjonowało 25 ośrodków miejskich. Do tej pory zagadnienia ich lokacji, ustroju i władz były poruszane głównie w publikacjach poświęconych poszczególnym miastom. Takie oderwane od siebie ujęcia nie pozwalały spojrzeć na proces formowania się miast kujawskich z szerszej perspektywy. Autor w swojej pracy wykorzystał pozostające często w cieniu zainteresowań badaczy kujawskie księgi miejskie. Dzięki badaniom tej materii udało się dotrzeć do nieznanych dotąd imion i nazwisk wielu wójtów, ławników, rajców i burmistrzów z miast kujawskich. Na nowo odkryci zostali kupcy, rzemieślnicy oraz przedstawiciele szlachty, którzy skumulowani razem w różnych proporcjach decydowali o losach poszczególnych miast. Średniowieczne kujawskie samorządy miejskie przestały być tak bardzo anonimowe.

Avalon
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-11-30

ISBN: 978-83-773-0385-6

Liczba stron: 566

Format: 150x235mm

Cena katalogowa: 89,00 zł

Cena pakietu

128,90 zł

8256

Cena pakietu

128,90 zł

8450

Cena pakietu

143,90 zł

9350

Cena pakietu

143,90 zł

9350

Cena pakietu

128,90 zł

8450

Cena pakietu

138,90 zł

9050