Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych Analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna

Magdalena Lipińska

Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych Analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna

39,90 zł

3292

 

W monografii zanalizowano mechanizmy komizmu słownego w polskich i francuskich przysłowiach, zagadkach i facecjach. Te wypowiedzi, powtarzane od pokoleń, wiążą się z przekonaniami i postawami osób mówiących danym językiem. W książce autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jakiej mierze owe związki wyrazów, spostrzeżeń i zachowań są podobne, a w czym się różnią w języku polskim i francuskim.

Przedstawione mechanizmy komizmu są ważną i charakterystyczną właściwością przysłów. Rozważania o charakterze semantycznym, stylistycznym i pragmatycznym dotyczące tego zagadnienia poprzedzane są w poszczególnych podrozdziałach fragmentami humorystycznych wypowiedzi profesora Józefa Tischnera, polskiego księdza i filozofa. Na ich przykładzie autorka wskazuje, że interesujące ją mechanizmy komizmu nie są zastrzeżone dla omawianych struktur językowych, ale odnoszą się również do wypowiedzeń bardziej rozbudowanych i niewchodzących w skład systemu frazeologicznego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-796-9601-7

Liczba stron: 278

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 39,90 zł