Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

 

Książka stanowi cenne źródło informacji na temat problemów współczesnych gospodarek. Publikacja zawiera artykuły poświęcone różnym aspektom innowacyjności i polityki ekonomicznej na poziomie mikro i makroekonomicznym oraz wybranym problemom zarządzania. Obejmuje zagadnienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, zmian w zarządzaniu organizacjami w kierunku zarządzania procesowego, wirtualizacji administracji publicznej, komercjalizacji wiedzy, mechanizmów rozwoju na poziomie samorządu. Uwzględnia także aktualne problemy rynku pracy, kwestie mobbingu w organizacjach, jego przejawy i skutki.

Difin
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-17

ISBN: 978-83-951-9690-4

Liczba stron: 186

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 45,00 zł