Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

Ryszard Bera

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

 

Tematyka podjęta w książce jest niezwykle aktualna. Autor w sposób niezwykle kompetentny i wielostronny komentuje nie tylko wyniki uzyskane w badaniach, ale kreśli złożony obraz zależności natury ekonomiczno-społecznej, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie emigrantów w sferze zawodowej. Należy podkreślić interdyscyplinarny charakter badań, aktualność, znaczenie dla nauk o pracy, a także niewątpliwe walory praktyczne. Proces integracji europejskiej stale pogłębia się, a rynek pracy jest jej kluczowym elementem. Dobrze zatem, że dysponujemy rzetelnymi danymi o losach polskich emigrantów.

UMCS
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-227-3286-1

Liczba stron: 270

Format: 17.8x24.6

Cena katalogowa: 39,90 zł