Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych

Karolina Jastrzębska

Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych

50,00 zł

3525

 

W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę e-administracji i zmian organizacyjnych wynikających z wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach. Zaproponowano szerokie podejście do analizy e-administracji, uwzględniające działania w obszarach: e-informacji publicznej, e-transakcji i e-partycypacji. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano rekomendacje mające na celu wsparcie osób wdrażających technologie ICT w urzędach i przedstawiono dobre praktyki w tym zakresie.

Publikacja zawiera opis wyników badań, w trakcie których:
• określono poziom rozwoju e-administracji w 18 urzędach miast w Polsce,
• zidentyfikowano szereg zmian organizacyjnych, dostrzeganych przez menedżerów publicznych i urzędników, charakterystycznych dla rozwoju e-administracji,
• wyróżniono czynniki wspierające i hamujące, w obszarze zarządzania publicznego, wprowadzanie tych zmian organizacyjnych,
• określono wpływ wdrażania nowych technologii na funkcjonowanie urzędów miast.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-810-2036-7

Liczba stron: 206

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 50,00 zł

Cena pakietu

84,90 zł

5619

Cena pakietu

89,90 zł

5919