Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 roku

Faszcza Michał, Faszcza Dariusz

Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 roku

60,00 zł

4082

 

Utrzymywanie dyscypliny należy do najważniejszych aspektów funkcjonowania każdego wojska, stąd też brak syntezy poświęconej temu zagadnieniu może budzić szczególne zdziwienie, a zarazem uzmysławiać konieczność jej napisania. Autorzy podjęli się wypełnienia tej luki, prezentując rozwój europejskich koncepcji dyscyplinarnych od starożytności po wybuch I Wojny Światowej. Dostrzegając utrzymujący się aż do wojen napoleońskich dominujący wpływ fascynacji antykiem, wyszczególnili cztery kluczowe zjawiska determinujące rozwój disciplina militaris: wykształcenie się legionów rzymskich, reformy orańskie, powstanie modelu pruskiego i rewolucję francuską.
Autorzy skupili się przede wszystkim na praktyce, w pełni zdając sobie sprawę z okoliczności, że zapewnienie prymatu analizie regulaminów doprowadziłoby do wypaczenia obrazu zjawiska poprzez postawienie znaku równości pomiędzy wizją prawodawców a stanem faktycznym. Z tego względu zwrócili szczególną uwagę na problematykę społeczno-kulturową, starając się nakreślić szerszy aspekt zachodzących przemian, a jednocześnie wskazać pokutujące w historiografii mity.

Napoleon V
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-788-9649-4

Liczba stron: 244

Format: 17.0x23.9

Cena katalogowa: 60,00 zł

Cena pakietu

99,90 zł

6282

Cena pakietu

99,90 zł

6476

Cena pakietu

114,90 zł

7376

Cena pakietu

114,90 zł

7376

Cena pakietu

99,90 zł

6476

Cena pakietu

109,90 zł

7076