Demokracja w teorii i praktyce

Stankiewicz Władysław J.

Demokracja w teorii i praktyce

39,00 zł

2757

 

Głównym zadaniem teorii politycznej jest ustalanie zasad dobra społecznego, możliwie jedynie na gruncie określonego systemu wartości, uogólnienia zaś poczynione na bazie empirycznych obserwacji nie mają (i nie mogą mieć) waloru teoretycznego. Autor konsekwentnie podtrzymuje to stanowisko w monografii poświęconej teorii i praktyce demokracji, którą można potraktować jako uszczegółowienie wywodów zawartych w NIEZBĘDNOŚCI TEORII POLITYCZNEJ, poprzez odniesienie ich do jednej kategorii politologicznej, jaką jest demokracja.
Książka stanowi głos w dyskusji nad statusem współczesnej nauki o polityce, co do którego nie ma wśród badaczy pełnej zgodności. Niezależnie od tego, czy uzna się słuszność stanowiska Autora czy nie, jest to głos wyrazisty, formułujący konkretne postulaty pod adresem teorii demokracji.
Z Przedmowy do wydania polskiego prof. dr. hab. A. Antoszewskiego

Ossolineum
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-040-5040-2

Liczba stron: 304

Format: 145x200mm

Cena katalogowa: 39,00 zł

Cena pakietu

83,90 zł

5451