Administracja publiczna Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO

Danuta Plecka, Ewa Ganowicz, Patrycja Rutkows

Administracja publiczna Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO

42,00 zł

3240

 

[…] wzajemne relacje między NGO a administracją publiczną należą do podstawowych warunków powodzenia podejmowanych przez nie działań. Uwaga ta dotyczy nie tylko formalnoprawnych aspektów, ale także konkretnych działań. Przy czym warto podkreślić, że mają one różnorodny charakter: promujący, obywatelski, charytatywny, wspierający dzieci, młodzież i osoby starsze etc. Dochodzi do nich na kilku poziomach: lokalnym, ogólnokrajowym bądź międzynarodowym. […]

Różnorodność obszarów aktywności NGO, konieczność współpracy z administracją publiczną, a wreszcie przykłady podejmowanych działań znalazły odzwierciedlenie w analizach, które składają się na niniejszy tom.
Fragment Wstępu

Adam Marszałek
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-11-27

ISBN: 978-83-801-9694-0

Liczba stron: 221

Format: 16.2x19.8

Cena katalogowa: 42,00 zł