Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

Paweł Ożga

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

 

Prawo bilansowe pozwala przedsiębiorstwom na ujmowanie zabezpieczających instrumentów pochodnychwedług różnych zasad, przy czym ich wybór leży w gestii kierownika jednostki gospodarczej. W konsekwencji efekty działań zabezpieczających mogą być prezentowane w sprawozdaniach finansowych na kilka sposobów, przy czym nie zawsze odzwierciedlony zostanie ekonomiczny efekt hedgingu. Może to prowadzić do obniżenia jakości informacji przekazywanej w formie sprawozdania finansowego i wprowadzenia w błąd inwestorów na rynku kapitałowym.

Książka przedstawia warianty rachunkowości instrumentów pochodnych dopuszczone przez prawo bilansowe oraz konsekwencje ich stosowania. Celem jest zidentyfikowanie i zweryfikowanie wpływu modelu rachunkowości zabezpieczeń na zmienność wyników finansowych, koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5061-3

Liczba stron: 205

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 45,00 zł