Budowa wartości klienta Teoria i praktyka

Barbara Dobiegała-Korona

Budowa wartości klienta Teoria i praktyka

 

Podstawowym celem książki jest przybliżenie czytelnikowi współczesnych uwarunkowań i źródeł budowy wartości klientów dla firm, rodzaju wartości, które współcześnie odgrywają lub powinny odgrywać istotną rolę w budowie wartości klientów oraz, na przykładzie konkretnych działań, przybliżenie – jak obecnie niektóre przedsiębiorstwa budują wartość swoich klientów.

Strukturę książki przyporządkowano trzem grupom problemów, jakie obecnie stoją przed zarządzającymi i realizującymi koncepcję budowy wartości klienta, tj.:

1) uwarunkowaniom i wyzwaniom budowy wartości klienta,
2) źródłom i procesowi tworzenia wartości klienta (dobór odpowiednich wartości),
3) prezentacji przykładów praktycznego podejścia do budowy wartości klienta (na przykładzie wybranych firm).

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0689-3

Liczba stron: 383

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 70,00 zł