Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918

Dariusz Tarasiuk

Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918

 

Zadaniem rozprawy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu rewolucje rosyjskie wpłynęły na cele i działalność polityczną polskiego obozu narodowego w Rosji w latach 1917-1918. Główna teza pracy sprowadza się do stwierdzenia, że rewolucje rosyjskie 1917 r. nie zmieniły zasadniczo linii politycznej polskiego obozu narodowego w Rosji, a były jedynie kolejnymi etapami jego dążenia do realizacji założonego wcześniej strategicznego celu, którym była odbudowa niepodległego państwa polskiego. Po rewolucji lutowej politycy narodowi mogli, z zachowaniem pewnych ograniczeń związanych z przebywaniem w Rosji, zrezygnować już z dążenia do autonomii ziem polskich w ramach państwa rosyjskiego na rzecz zjednoczonego niepodległego państwa polskiego.

UMCS
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-778-4540-0

Liczba stron: 292

Format: 24.8x18.1

Cena katalogowa: 37,80 zł