Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918

Rafał Łysoń

Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918

45,00 zł

3158

 

Problem działalności ugodowej w zaborze pruskim jest słabo znany w porównaniu z pozostałymi dwoma zaborami. Autor w swej pracy przedstawia program i skład społeczny polskich ugrupowań ugodowych oraz motywy zajęcia takiej postawy w ostatnim ćwierćwieczu rządów pruskich w Poznańskiem. Osobne miejsce zajmuje omówienie roli poznańskich ugodowców w okresie I wojny światowej w niemieckiej administracji i polityce, nie tylko w zaborze pruskim, ale i w okupowanym Królestwie Polskim.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Historycznym

Neriton
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-754-3272-5

Liczba stron: 314

Format: 165x245mm

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

89,90 zł

5627

Cena pakietu

84,90 zł

5352