Goci od skandzy do Campi Gothorum

Andrzej Kokowski

Goci od skandzy do Campi Gothorum

 

Całościowa prezentacja zmiennych kolei losów plemion gockich. Autor opisuje osiem wieków historii tego germańskiego plemienia, które odcisnęło tak znaczny wpływ na dziejach starożytnych. Bogato i starannie udokumentowana praca nie odwołuje się jedynie do materiału archeologicznego, lecz również do wielu źródeł historycznych. Ważnym wątkiem książki są anlizy pozostałości gockich na ziemich polskich. Zaletą książki jest przejrzysty i zwięzły styl autora oraz umiejętność formułowania wniosków na podstawie odpowiednich przykładów.

Trio
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-743-6121-7

Liczba stron: 456

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 47,00 zł