Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera

Aleksander Bobko

Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera

Rozważania, które zmierzają do poszukiwania innej niż podmiotowa formuły myślenia

Książka zawiera rozważania, które wychodząc od analizy relacji między myśleniem i złem, zmierzają do poszukiwania innej niż podmiotowa formuły myślenia. Rozważania oparte o konkluzje, które napotkał autor u Kanta i Tischnera dają możliwość nowego, intersubiektywnego paradygmatu myślenia religijnego.

Szczególną uwagę autora przykuwa doświadczenie zła, w obliczu którego myślenie staje się wprawdzie bezradne, ale i zarysowuje możliwości wyjścia z impasu i beznadziei.

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-7338-284-8

Liczba stron: 384

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Cena katalogowa: 33,00 zł