Problematyka Narodu w Pismach Klasyków Myśli Socjologicznej

Jacek Poniedziałek

Problematyka Narodu w Pismach Klasyków Myśli Socjologicznej

 

W książce autor podejmuje się próby refleksji nad istotą narodu w odniesieniu do ukształtowanych w nauce koncepcji teoretycznych. [...] Należy zaznaczyć, iż sama problematyka książki stanowić może pewne preludium do kwestii związanych z problematyką etniczności, ale i współczesnych zjawisk przemieszczania się ludności, niezależnie od procesów te ruchy wzmagających. Istotnym faktem jest również to, że nawet współcześnie jedną z najwyższych kategorii pozostaje naród, za którego istnieniem leżą takie wartości, jak wolność oraz niepodległość. Niezwykle więc interesujące są procesy społeczne konstytuujące naród w przestrzeni społecznej. [...] Stąd też podjęta autonomicznie problematyka w recenzowanej monografii jest aktualna, a jej zróżnicowanie łączy wspólny mianownik, jakim jest kwestia państwowości ujęta w kategoriach narodu. Niewątpliwie może stać się ona źródłem wiedzy studentów, doktorantów, ale i dla badaczy przedmiotowego tematu. Może stanowić także ciekawą i znaczącą pozycję w bibliotece osób zainteresowanych szeroko definiowanym narodem.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Maciejewskiego

Adam Marszałek
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2019-01-24

ISBN: 978-83-662-2010-2

Liczba stron: 266

Cena katalogowa: 39,20 zł