Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII w Tom 2 Import w latach 1786-1790 cz. 1 Zestawienia roczne

Szymon Kazusek

Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII w Tom 2 Import w latach 1786-1790 cz. 1 Zestawienia roczne

68,00 zł

4686

 

Prezentowane wydawnictwo jest kontynuacją pierwszego tomu Statystyki handlu zagranicznego Korony w końcu XVIII wieku. Niniejsza, pierwsza część drugiego tomu zawiera roczne zestawienia statystyczne towarów stanowiących przedmiot importu Korony z Austrii, Prus, Rosji, Turcji, Wołoszczyzny i innych krajów europejskich w latach 1786-1790. Wśród tych ostatnich wymienić należy: Francję, Wielką Brytanię, Niderlandy, Hiszpanię oraz kraje skandynawskie. Odnotowane zostały również towary sprowadzane tranzytem z Krajów Dalekiego Wschodu oraz Ameryki Północnej i Południowej. W tabelach zastosowano tę samą co w pierwszym tomie klasyfikację towarów według 13 kategorii oraz podobne modyfikacje i ujednolicenia nazw towarów.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-713-3531-0

Liczba stron: 337

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 68,00 zł