Antyk i współczesność Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej. Od czasów Nietzschego do początków XXI wieku

Antyk i współczesność Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej. Od czasów Nietzschego do początków XXI wieku

 

Tom niniejszy zawiera trzynaście studiów poświęconych recepcji filozofii klasycznej w myśli współczesnej. Studia te stanowią pokłosie konferencji naukowej, którą zorganizował Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej: od czasów Nietzschego do początków XXI wieku; UW, 28–29 października 2013 roku, pod patronatem czasopisma „Kronos”). Konferencja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu środowisk związanych z naukami o antyku i historią filozofii, a referaty przedstawili pracownicy i doktoranci z najważniejszych polskich ośrodków naukowych (UW, UJ, UAM, PAN).

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-640-0332-5

Liczba stron: 270

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 20,00 zł