Współczesne media - media multimodalne Tom 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów

Współczesne media - media multimodalne Tom 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów

33,60 zł

2543

 

Książka „Współczesne media – media multimodalne” sama jest multimodalna, a w zasadzie interdyscyplinarna. Badacze z kilku polskich ośrodków medioznawczych i językoznawczych zadają pytania o metodologię, naukowe podstawy, perspektywy poznawcze multimodalności, a autorzy, których prace znalazły się w części materiałowej, próbują pokazać, jak działają oparte na teorii multimodalności analizy i interpretacje. Komunikacyjny chaos, w którym funkcjonujemy co najmniej od kilkunastu lat, jest w zebranych w tym tomie tekstach porządkowany przez wielokodowość, wielowarstwowość czy wielometodologiczność zaprezentowanych badań.  Warto poznać ich wyniki, zanim media przekształcą się w multimodalne albo postmultimodalne, niepoznawalne racjonalnie byty.

Z recenzji dr. hab. prof. KUL Pawła Nowaka

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-227-9082-3

Liczba stron: 186

Format: 23.9x16.9

Cena katalogowa: 33,60 zł