Stabilność finansowa Banków Spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych

Krzysztof Kil

Stabilność finansowa Banków Spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych

59,90 zł

3799

 

Książka stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie w zakresie stabilności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w kontekście pokryzysowych zmian regulacyjnych.
W monografii przeprowadzono między innymi krytyczną analizę definicji stabilności finansowej (na poziomie makro- i mikroekonomicznym), jej mierników oraz determinant w bankach spółdzielczych; przedstawiono pokryzysowe zmiany regulacyjne w obszarze stabilności finansowej banków. Zaprezentowano także syntetyczną miarę stabilności finansowej opartą o efektywność i ryzyko. Przeprowadzono analizę danych statystycznych w odniesieniu do banków spółdzielczych działających w Polsce, przedstawiono wyniki badań ekonometrycznych (modele panelowe), wykonano analizę systemową procesów legislacyjnych. W monografii zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kadry zarządzającej bankami spółdzielczymi w 2013 i 2016 roku oraz wnioski z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2017 roku z prezesami zarządu wybranych banków spółdzielczych i przedstawicielami podmiotów sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce.

Poltext
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-756-1855-6

Liczba stron: 278

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 59,90 zł