Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa

Krakowski Krzysztof, Gębczyńska Alicja

Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa

 

Monografia stanowi próbę charakterystyki procesu przygotowania obronnego państwa przez pryzmat elementów składowych teorii procesu podstaw prawno-organizacyjnych, organizacji, teorii, form i środków dydaktycznych, w tym i tych najnowszych. Dodatkowym elementem jest ujęcie miejsca i roli organizacji proobronnych w systemie przygotowań obronnych państwa.

Akademia Sztuki Wojennej
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-752-3606-4

Liczba stron: 144

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 45,00 zł