Stanisławów i ziemia stanisławowska w dobie w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku tom 2 Gospodarka - Kultura - Religia

Stanisławów i ziemia stanisławowska w dobie w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku tom 2 Gospodarka - Kultura - Religia

57,00 zł

3833

 

Całość publikacji stanowią studia i szkice z szerokiego zakresu poznawczego historii miasta Stanisławów i Galicji Wschodniej. Wydawnictwo zostało podzielone na dwa tomy oraz swoistego rodzaju jednorodne bloki tematyczne. w tomie II odnajdujemy trzy obszary badawcze: gospodarka, kultura i religia, grupujące w sumie 24 teksty. Piętnastu autorów wypowiedziało się sprawach kultury, a siedmiu gospodarczych. Tom zwieńczyły dwa teksty dotyczące kwestii religijnych. Blok dotyczący kultury oraz religii zdominowały teksty badaczy ukraińskich. Z kolei wypowiedzi polskich autorów skupiały się na kwestiach gospodarczych miasta i regionu. Także w tym tomie publikowane treści przedstawione zostały w ujęciu chronologiczno-rzeczowym.

Stara Szuflada
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-946-2575-7

Liczba stron: 305

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 57,00 zł

Cena pakietu

96,90 zł

6033