ABC operatora wózka widłowego

Paweł Strycharski

ABC operatora wózka widłowego

94,50 zł

8165

 

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:

kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
rodzaje i budowa wózków,
ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
ochrona przeciwpożarowa.

ODDK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-780-4369-0

Liczba stron: 136

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 94,50 zł