Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w polityce bezpieczeństwa Polski

Marek Żyła

Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w polityce bezpieczeństwa Polski

84,00 zł

5788

 

Publikacja dedykowana jest środowiskom akademickim zajmującym się problematyką stosunków międzynarodowych, a szczególnie współczesnymi zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydawnictwo zostało opracowane na podstawie bogatej bazy dokumentacyjnej i znacznej ilości publikacji dotyczących relacji polsko-ukraińskich. Ze względu na aktualność i ważność poruszanych tematów będzie ono stanowić cenną pomoc w działalności dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej oraz dla innych ośrodków zainteresowanych problematyką stosunków polsko-ukraińskich w kontekście bezpieczeństwa obu państw, jak też wpływu ich współpracy na stabilność w subregionie Europy Środkowej i Wschodniej.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Między współpracą a konfrontacją. Geneza współczesnych
polsko-ukraińskich stosunków wojskowych
1.1. Województwa południowo-wschodnie a bezpieczeństwo
I Rzeczypospolitej
1.2. Kontakty wojskowe na tle relacji społeczeństw polskiego
i ukraińskiego w okresie zaborów
1.3. Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy z 1920 roku
i jego następstwa
1.4. Ukraińcy w II Rzeczypospolitej
1.5. Stosunki polsko-ukraińśkie w okresie II wojny światowej
i bezpośrednio po jej zakończeniu
1.6. Stosunki polsko-ukraińskie w okresie dwublokowego
podziału strefy wpływów
1.7. Wnioski

Rozdział 2
Ukraina i polsko-ukraińska współpraca wojskowa
w polityce bezpieczeństwa Polski po zakończeniu zimnej wojny
2.1. Polska polityka bezpieczeństwa do rozwiązania
Związku Radzieckiego
2.2. Polityka bezpieczeństwa wobec Ukrainy w okresie formułowania
narodowych doktryn bezpieczeństwa i obrony
2.3. Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy po 1999 roku
2.4. Ośrodek prezydencki w kreowaniu polsko-ukraińskiej
współpracy wojskowej
2.5. Wpływ środowisk parlamentarnych na współpracę wojskową
2.6. Prezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej
jako organy realizujące współpracę wojskową
między siłami zbrojnymi Polski i Ukrainy
2.7. Wnioski

Rozdział 3
Wybrane elementy polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej
3.1. Współpraca szkoleniowa i szkoleniowo-operacyjna związków
taktycznych, operacyjnych oraz sztabów wojskowych
3.2. Współpraca w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju
3.3. Polsko-ukraiński batalion sił pokojowych
3.4. Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada
3.5. Współpraca wojskowa w trakcie misji pokojowych
3.6. Realizacja natowskiego programu "otwarte drzwi"
3.7. Współpraca wojskówo-techniczna
3.8. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

Spis rysunków i tabel

Akademia Sztuki Wojennej
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-752-3524-1

Liczba stron: 329

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 84,00 zł