Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940

Tomasz Błaszczyk

Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940

 

10 grudnia 1918 roku Rząd Tymczasowy Litwy wydał decyzję, zgodnie z którą Jazep Waronka został mianowany ministrem do spraw białoruskich bez teki. Ten ważny krok wzmocnił zaangażowanie Białorusinów w odbudowywanie niepodległości Litwy w 1918 roku. Monografia szczegółowo omawia rolę Białorusinów w historii niepodległej Litwy: współpracę z Litwinami przed 1918 rokiem, ich wkład w rozwój i obronę niepodległości Litwy, integrację ze społeczeństwem litewskim, działalność kulturalną w okresie międzywojennym w Kownie, stosunek do sprawy przyłączenia Wilna i regionu wileńskiego do Litwy w 1939 roku.

Białoruskie Towarzystwo Historyczne
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-604-5644-6

Liczba stron: 368

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 89,00 zł