Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk Tom 7

Budrewicz Tadeusz, Rataj Andrzej

Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk Tom 7

63,00 zł

4341

 

W dniach 22–23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa?w ramach projektu badawczego pt. „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”. Jej organizatorami byli Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Akademii im. Jana Długosza?w Częstochowie. Obrady poświęcono rozległej tematyce, a mianowicie twórczości Sienkiewicza interpretowanej z punktu widzenia korespondencji sztuk, a także obecności tej twórczości w mediach. Związki między różnymi dziedzinami sztuki w szerokim rozumieniu, poszukiwanie synestezji czy ekfrastycznych wątków to główne cele autorów wystąpień. Pokłosie konferencji zawiera niniejszy tom. [...]

Autorzy zebranych w książce studiów, starannie udokumentowanych źródłowo, szczegółowo analizują?i dostarczają przekonujących dowodów co do fenomenu trwałości pisarstwa Sienkiewicza: było i jest atrakcyjne tak w porządku osobistej lektury, jak i w porządku masowej kultury; wyjątkowo intrygujące dla ludzi żyjących?w realiach cywilizacyjnych wieku „pary i elektryczności”?i równie fascynujące dla epoki kina i radia, a obecnie — świata zapisu cyfrowego.

Ze Wstępu

DiG
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-286-0026-3

Liczba stron: 382

Format: 16.9x24.5

Cena katalogowa: 63,00 zł

Cena pakietu

102,90 zł

6541