Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie Właściciele - użytkownicy - bibliofile

Marszalska Jolanta, Graczyk Waldemar

Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków biblioteki WSD w Tarnowie Właściciele - użytkownicy - bibliofile

30,00 zł

2550

 

Tarnowski księgozbiór seminaryjny ma ogromne znaczenie dla poznania kultury środowiska kościelnego w dawnych wiekach. Jest doskonałym odzwierciedleniem prądów umysłowych tego środowiska w minionych wiekach. Autorzy z wielką starannością odczytali wszystkie informacje o dawnych właścicielach i czytelnikach, obejmując badaniami zbiór ponad 5 tysięcy woluminów biblioteki w Tarnowie.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-809-0298-5

Liczba stron: 296

Format: 165x230mm

Cena katalogowa: 30,00 zł