Mutyzm wybiórczy Strategie pomocy dziecku i rodzinie

Ołdakowska-Żyłka Barbara, Grąbczewska-Różycka

Mutyzm wybiórczy Strategie pomocy dziecku i rodzinie

45,00 zł

3675

 

Książka jest poświęcona problematyce mutyzmu wybiórczego (selektywnego), czyli zaburzeniu wieku dziecięcego, którego głównym objawem jest brak mowy w niektórych sytuacjach społecznych.

Wątpliwości i pytania na temat mutyzmu selektywnego towarzyszą rodzicom i ich opiekunom niemal na każdym etapie diagnozy i terapii. Publikacja ma na celu udzielenie odpowiedzi na możliwie najwięcej pytań, m.in.:
- Jakie są dzieci z mutyzmem wybiórczym, czego potrzebują?
- Jaką strategię postępowania przyjąć, by jego rozwój przebiegał harmonijnie?
- Czym grodzi nieleczony mutyzm wybiórczy?
- Dlaczego tak ważna jest współpraca pomiędzy rodzicami, terapią i placówką, do której uczęszcza dziecko?

Patronat: Forum Logopedy, mutyzmportal.pl, Poradnia Terapii Mutyzmu Mówię

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5531-1

Liczba stron: 216

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 45,00 zł