Życie po życiu Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II

Katarzyna Uklańska

Życie po życiu Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II

47,00 zł

3261

 

Autorka analizuje w książce społeczny odbiór Jana Pawła II przez jego rodaków, opierając analizy na trzech wyróżnionych kategoriach: roli, świadomości i działaniu, każdej z nich poświęcając osobny rozdział. Tym samym wpisała podjętą problematykę w klasyczne ustalenia socjologii ogólnej. Mocną stroną książki jest nagromadzenie wielu ulotnych danych empirycznych i tekstów z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, a zwłaszcza od Jego śmierci do beatyfikacji (2005-2011), oraz warsztat naukowy, potwierdzający zasadność wtórnej analizy danych. Dr Katarzyna Uklańska pracowicie i kompetentnie zgromadziła istotne dane ilustrujące i weryfikujące podjęty przez nią problem badawczy. Zatrzymała je na kartach książki. Może po latach ułatwią one innym badaczom prześledzenie genezy narodzin mitu Jana Pawła II jako narodowego bohatera.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej

Nomos
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-09-28

ISBN: 978-83-768-8485-1

Liczba stron: 366

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 47,00 zł

Cena pakietu

86,90 zł

5655

Cena pakietu

91,90 zł

5955