Znaki i symbole Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy

Barbara Grondkowska

Znaki i symbole Filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy

 

Mikołaj z Kuzy (1401-1464) jest uważany za jednego z najciekawszych filozofów piętnastego wieku. Jest on także autorem kilkuset kazań, które w dydaktycznej i egzegetycznej formie kryją ambitną problematykę filozoficzną. Książka Znaki i symbole została oparta na analizie właśnie tego obszernego, wielowątkowego i trochę niedocenianego dzieła, które pozwoliło pokazać filozofię Mikołaja z Kuzy w nowej perspektywie. Z jednej strony, autorka odnalazła w Sermones wszystkie znaczące wątki myśli Kuzańczykowej, co stało się podstawą tezy o tematycznej spójności całego dorobku Mikołaja z Kuzy. Z drugiej strony, wskazała, jak specyficzny kontekst gatunkowy kazań modyfikuje obraz Kuzańczyka filozofa. Książka wyróżnia się interdyscyplinarnością, dzięki której rozważania z zakresu historii filozofii zostały umieszczone w doskonale zarysowanym kontekście historycznym i retorycznym, pozwalającym na uważną i miejscami zaskakującą lekturę tekstów piętnastowiecznych.

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-05

ISBN: 978-83-730-6821-6

Liczba stron: 198

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 67,99 zł